Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Ông Nguyễn Xuân Tiến tái đắc cử Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X đã bầu ông Nguyễn Xuân Tiến (57 tuổi, quê Lâm Đồng), Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 16/10, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Đức Quận đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoá X. Theo đó, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến

Ban Thường vụ cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Xuân Tiến làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2010-2015 thay ông Huỳnh Đức Hoà nghỉ hưu từ ngày 1/8/2015.

Ông Nguyễn Xuân Tiến từng giữ các chức vụ Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (từ tháng 9/2011).

 Ngoài ra, các ông Đoàn Văn Việt và ông Trần Đức Quận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Lê Kiên